Oferta

Mamy wieloletnie doświadczenie redakcyjno-korektorskie. Dotychczas zredagowaliśmy ok. 100 książek (o tematyce socjologicznej, psychologicznej, prawniczej, pedagogicznej, historycznej, religijnej, kulinarnej, medioznawczej, dziennikarskiej, kulturoznawczej i sportowej), w tym kilka powieści. Poza tym zajmujemy się korektą materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz czasopism.

Oferujemy korektę wszelkich tekstów niezależnie od tematyki i objętości. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług, terminowość i współpracę nastawioną na satysfakcję klienta.

O nas

Anna Surendra – doktor nauk humanistycznych, językoznawca, medioznawca, redaktor tekstów, wykładowca kultury języka polskiego i kultury komunikacji w mediach cyfrowych, nauczyciel języka polskiego, również języka polskiego jako obcego.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych związanych z modą językową, prasą kobiecą oraz zapożyczeniami angielskimi we współczesnej polszczyźnie.

Redaktor kilkudziesięciu książek naukowych, czasopism branżowych, materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

Zainteresowania: film i serial, medioznawstwo.
Pasje: podróże, pies Bolo.

Sebastian Surendra – korektor tekstów od 2009 r. Redaktor prawie 100 książek – głównie naukowych, ale też kilku powieści. Korektor czasopism branżowych i materiałów reklamowych.

Doktorant w Pracowni Leksykograficznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor kilkunastu artykułów naukowych. Zajmowanie się tekstem również jako autor sprawia, że nie stanowi dla niego problemu połączenie zmian składniowych i stylistycznych z oczekiwaniami klienta co do idei danego tekstu. Absolwent magisterskich studiów kulturoznawczych i prawniczych, dzięki którym bardzo dobrze zna specyfikę języka różnych grup zawodowych i naukowych. Autor dyktand (przez laureatów Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach uznawany za jednego z najlepszych w Polsce) na konkursy ortograficzne organizowane w Wielkopolsce.

Zainteresowania: miejsce ciała w kulturze współczesnej, teatr współczesny. Pasje: koszykówka, spacery z ukochanym psem Bolesławem.

Współpracują z nami

Marek Urbaniak – absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek filologia polska, 2002–2007). Od 2008 r. jest sekretarzem redakcji tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, a od 2014 r. także zastępcą redaktora naczelnego. Poza tym korektor m.in. „Kwartalnika Fotografia” (2007–2012), Wrzesińskiego słownika biograficznego (2011), Historii Tonsilu Filipa Biernata (2017) i innych pozycji regionalistycznych, a także powieści (np. Bękart Rafała Szamburskiego, 2012). Od 2013 r. korektor ukazującego się w Niemczech magazynu polonijnego „Twoje Miasto”. Od 2018 r. również korektor książek naukowych – dotychczas zredagował pięć monografii.

Małgorzata Klauze – doktorantka filologii polskiej na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Korektorka, która na co dzień pracuje w najstarszej i największej bibliotece publicznej w sercu Poznania. Autorka i redaktorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pasjonuje się psami, czego owocem jest powstająca praca doktorska. Miłośniczka teatru i muzyki.

Referencje

Kontakt