Media społecznościowe jako przestrzeń eksponowania ciała [„Forum Socjologiczne” 2017, nr 8]

W artykule opisałem różne aspekty eksponowania ciała w mediach społecznościowych (skupiając się na Instagramie i Facebooku). Weryfikowałem zasady zamieszczania zdjęć przedstawiających nagie i półnagie ciało oraz akcje społeczne kontestujące te regulaminy. Próbowałem też znaleźć odpowiedź na pytanie, czy te regulacje próbują ustalać kanon ciała godnego upubliczniania (inne skazując na niewidoczność), czy każda estetyka ciała jest traktowana jednakowo. Badałem także poziom społecznej aprobaty upubliczniania zdjęć nacechowanych seksualnie, analizując wypowiedzi internatów na trzech forach internetowych: polskim, angielskim i włoskim, dotyczące publikowania przez celebrytów w mediach społecznościowych zdjęć przedstawiających obnażone ciało. Pokazałem również przykłady eksponowania nagiego ciała niemającego seksualnych konotacji.