Razem, ale osobno. O związkach na odległość na polskich portalach internetowych [w: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. nauk. L. Mariak, Szczecin 2019]

Fragment tekstu: „Kiedy relację międzyludzką można nazwać związkiem, a będące w nim osoby – parą? Francuski socjolog Jean-Claude Kaufmann udziela z pozoru zaskakującej odpowiedzi: kiedy dwoje ludzi kupuje pralkę. Dlaczego? Ponieważ wówczas pojawiają się poważne pytania i spory: co uznajemy za brudne? Kto pierze brudną bieliznę? Kto o tym decyduje? Kto pierze komu? […] Według Kaufmanna […] pranie niesie za sobą wiele ważnych znaczeń, takich jak pamięć historyczna o roli kobiety, ideologia równouprawnienia i równości […]”.

Wspólne zamieszkiwanie nie jest warunkiem sine qua non istnienia związku. W artykule scharakteryzowałem związki LAT (czyli związki osób żyjących na odległość). Przytoczyłem polskie i międzynarodowe badania ukazujące statystyczny obraz osoby będącej w tym typie związku. Przeanalizowałem także, jak na kilku polskich portalach internetowych opisywano LAT, oraz zbadałem wypowiedzi na polskich forach internetowych, by określić stosunek ich autorów zarówno do idei bycia w związku na odległość, jak i do osób w nim będących.