Słaba płeć? O seryjnych zabójczyniach w serialach kryminalnych [w:] Konteksty Dextera. Medyczny społeczny, prawny i kulturowy [red. nauk. E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, A. Surendra, P.M. Wiśniewska, Poznań 2023]

Fragment tekstu: Dexter Morgan niewątpliwie był mężczyzną. A czy na jego miejscu mogłaby być kobieta? Tu też nie ma żadnych wątpliwości – tak. Przestępstwo to przecież zachowanie ludzkie, zatem i kobiece […].

Kinematografia nigdy nie była zwierciadłem przechadzającym się po dziedzińcu zwanym życiem. To znaczy może ona ukazywać rzeczywistość jeden do jednego,w powiększeniu, w pomniejszeniu, w krzywym zwierciadle, może opowiadać o światach, których nie ma […].

W tej pracy na temat zła (nie tylko seryjnego), będącej w moim zamierzeniu połączeniem tekstu naukowego z esejem na temat współczesnej kultury i realiów społecznych Polski, analizuję serial „Zabójcze umysły. Poza granicami”. Omawiając postać serialowej zabójczyni, chcę rozważyć, jakiemu złu można przeciwdziałać (czynionemu przez człowieka, bez podziału na płeć). Że nie każdemu można – to oczywiste. Że niekiedy można – w to głęboko wierzę.

Więcej o książce: