Błędy wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe w tekstach najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. Analiza filologiczna i automatyczna w kontekście nowej sytuacji komunikacyjnej [praca doktorska, obroniona w 2020 r.]

Powszechny dostęp do internetu sprawia, że poza telewizją głównym źródłem uzyskiwania informacji stały się portale informacyjne. Codziennie są one czytane przez miliony Polaków. To ważne, ponieważ najbardziej rozpowszechnione treści wywierają największy wpływ na odbiorców, na ich umiejętność poprawnego posługiwania się językiem.

W pracy omówiłem wybrane błędy językowe znalezione w pięciu tysiącach artykułów publikowanych w latach 2015–2016 na dziesięciu najbardziej opiniotwórczych polskich portalach. Nie tylko pokazałem naruszenia norm językowych, ale szukałem przyczyn tego stanu rzeczy.

Dzięki postępowi technologicznemu użytkownicy języka piszą teksty na komputerze czy innym przeznaczonym do tego urządzeniu. W rozprawie badałem zatem także skuteczność wykrywania błędów przez najczęściej używany w Polsce edytor tekstów, czyli Word.

Przyglądałem się też stanowi współczesnego dziennikarstwa, szczególnie w kontekście wpływu mediów na język ich odbiorców.