Moda językowa na zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej [Poznań 2019]

Fragment recenzji: To praca o wysokich walorach metodologicznych, interpretacyjnych i poznawczych. Ujmuje erudycyjnością, skrupulatnością i precyzyjnością analiz, dzięki czemu dostarcza odbiorcy wielu satysfakcji czytelniczych. […] Interesująco i z uwzględnieniem różnych punktów widzenia ukazane zostały też rozważania na temat mody odzieżowej w kontekście kulturowym, socjologicznym, psychologicznym i estetycznym, a także dyskursu związanego z tym zjawiskiem. Cennym uzupełnieniem pracy jest dwuczęściowy słownik zapożyczeń angielskich w wybranej prasie kobiecej z lat 2013-2015, mający szczególną wartość dla leksykografii. […] Ta publikacja […] może służyć jako pomoc w krzewieniu kultury języka polskiego, zarówno wśród dziennikarzy, jak i czytelników prasy (nie tylko kobiecej). [dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS]

Więcej o książce: