„Po ich trupie” można wyrywać Krym Rosji – o funkcji cudzysłowów na polskich portalach informacyjnych [w: Kultura komunikacji językowej 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2018]

Przeanalizowałem ponad trzy tysiące artykułów opublikowanych na dziesięciu najbardziej opiniotwórczych polskich portalach od marca do maja 2016 r. Weryfikowałem nienormatywne użycia cudzysłowu ze względów znaczeniowo-stylistycznych. Porównałem też brzmienie reguł dotyczących tego znaku interpunkcyjnego w kilku słownikach poprawnościowych, pokazując podobieństwa i różnice.