„Nie chcę żyć z takim balastem” – o języku antyentuzjastów dzieci [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku (red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017]

Fragment tekstu: W niniejszej pracy przeanalizowaliśmy 3000 wypowiedzi na wybranych forach internetowych. W badanych postach interesowały nas trzy językowe aspekty dowolnej bezdzietności. Po pierwsze, poddaliśmy analizie leksykę bezdzietnych z wyboru … Czytaj więcej…