„Nie chcę żyć z takim balastem” – o języku antyentuzjastów dzieci [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku (red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017]

Fragment tekstu: W niniejszej pracy przeanalizowaliśmy 3000 wypowiedzi na wybranych forach internetowych. W badanych postach interesowały nas trzy językowe aspekty dowolnej bezdzietności. Po pierwsze, poddaliśmy analizie leksykę bezdzietnych z wyboru w odniesieniu do dzieci. Po drugie, ich stosunek do osób posiadających potomstwo. Po trzecie – zbadaliśmy, jak dobrowolnie bezdzietni są oceniani przez ludzi mających dzieci. Wybór forów (wizaz.pl, gazeta.pl, kobieta.onet.pl i kobieta.intera.pl), których większość użytkowników stanowią kobiety (choć wypowiadają się na nich także mężczyźni), nie był przypadkowy – chcieliśmy zbadać siłę mitu matki Polki w polskim społeczeństwie.