Współczesny wizerunek mężczyzny w polskiej prasie kobiecej [w:] Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku [red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2016]

Narcyz, maminsynek, playboy, toy boy czy pasibrzuch? Kreator mody, trendsetter, fashionista, model, bloger czy it boy? A może dzisiejszy mężczyzna to nowa kobieta? „Wizerunek współczesnego mężczyzny prezentowany w prasie kobiecej to w dużej mierze typowy przedstawiciel panującego kryzysu męskości, ale także mężczyzna niedopuszczony do głosu, w sposób stereotypowy rozliczany w dużej mierze z tego, że m.in. nigdy nie będzie mu dane zrozumieć kobiety, a jego prawidłowe funkcjonowanie w związku możliwe będzie dopiero wtedy, gdy kobieta zastosuje się do publikowanych na łamach prasy instrukcji i właściwie tego mężczyznę wychowa” [fragment tekstu].