Świat fashion, czyli o anglicyzmach modowych w polskiej współczesnej prasie kobiecej

Fragment tekstu: „«Moda jest w modzie!» […], a słuszność tej obserwacji potwierdza nie tylko stale powiększający się przyrost leksyki angielskiej w analizowanych tu artykułach modowych publikowanych w prasie kobiecej, ale także coraz częstsza obecność mody w mediach w ogóle. Niewątpliwy wpływ związanego z tą problematyką zapożyczonego słownictwa na zasób leksykalny polszczyzny pozwala na stwierdzenie, iż tematyka mody odzieżowej, owego tytułowego świata fashion, nie jest jedynie błahą i powierzchowną rozrywką dla uciekających przed wyzwaniami intelektualnymi mas, ale nieodłącznym elementem stale ewoluującej kultury. Tym samym zagadnienie to inspiruje do podejmowania wszelkiego rodzaju badań, w tym z dziedziny językoznawczej”.