Kult młodości i piękna – jednostka wobec perswazji mass mediów [w: Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty, red. nauk. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Warszawa 2016]

Fragment tekstu: „Zgodnie z założeniami ponowoczesności opartej na różnorodności powinny się pojawiać różne modele prezentowanej cielesności. Czy tak jest istotnie? Wydaje się, że jednak nie mamy do czynienia z politeizmem piękna, ale z określonym wzorcem. Wzorcem ciała zadbanego, wyrazistego, wręcz przeestetyzowanego. Jednostka z kultem ciała styka się od dziecka, czego najlepszą egzemplifikację stanowią konkursy małej miss”.