Rola ciała w ponowoczesnym teatrze życia codziennego [w: Życie… i o nim interdyscyplinarnie, Siedlce 2015]

Fragment tekstu: „We współczesnej kulturze w Berkeleyowskiej maksymie «esse est percipi» («istnieć to być postrzeganym») ciało stało się jednym z kluczowych elementów tożsamości. Jak pisze Pierre Bourdieu: «Wysiłek włożony w nadanie ciału odpowiedniego kształtu pozwala w przestrzeni publicznej na zostanie zauważonym». […] Obnażone ciało wykorzystywane jest nie tylko w komercyjnych kampaniach reklamowych, ale i społecznych, propagujących określone idee. Tu również ma ono w zasadzie nieograniczone zastosowanie, skoro po nagość w akcjach społecznych sięgają i organizacje ekologiczne, i prozdrowotne, i społeczno-polityczne”.