Antyislamska histeria, Będzie islam, będą gwałty – o polskim dyskursie medialnym dotyczącym muzułmańskich uchodźców w Europie [w: Obcy w labiryncie kultur, red. nauk. T.M. Korczyński, A. Orla-Bukowska, Warszawa 2016]

W tym tekście analizowałem polski dyskurs medialny dotyczący muzułmańskich uchodźców w latach 2015–2016. Badałem cztery portale: dwa liberalne (gazeta.pl i natemat.pl) i dwa konserwatywne (fronda.pl i wpolityce.pl). Sięgnąłem po media o odmiennych profilach ideologicznych, by zweryfikować, w jaki sposób opisywały jedno z najistotniejszych w tamtym czasie europejskich zagadnień społeczno-politycznych. Jaki był dobór materiałów na temat muzułmańskich uchodźców? Czy autorzy przekonywali czytelnika o słuszności swojej wizji świata? A jeśli tak, to po jakie środki językowe sięgali? Czy informując o rozmaitych wydarzeniach z udziałem uchodźców, wskazywali określoną jednostkę, grupę, czy generalizowali?