Wolność artystyczna czy profanacja? O łączeniu motywów religijnych i erotycznych w kampaniach reklamowych [w: Wolność, Siedlce 2016]

Analizowałem przykłady łączenia w kampaniach reklamowych motywów erotycznych i religijnych. Przedstawiłem sposoby powiązania w reklamie sacrum z erotyką. Zbadałem, czy potencjalni konsumenci w Polsce i w innych państwach podchodzą do takich zabiegów z aprobatą czy z dezaprobatą. W tym celu omówiłem zarówno opinie sformalizowane (oficjalne skargi), jak i nieformalne (wpisy na forach internetowych). Sięgnąłem też po orzeczenia instytucji kontroli reklamy. Rozważałem ponadto kolizję dwóch wartości: wolności artystycznej i prawa do poszanowania uczuć religijnych.