Transgresyjność w kulturze obnażania? Teledysk Pussy zespołu Rammstein [w: Kultura rocka 2. Słowo, dźwięk, performance, red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2019]

Przedstawiłem (r)ewolucję prezentacji ciała w muzycznych wideoklipach. Opisałem pokrótce, jak zmieniały się społeczne normy dotyczące teledysków przedstawiających zseksualizowane ciało. Wskazałem pojawienie się w nich estetyki pornograficznej. Szczególnie skupiłem się na analizie teledysku Pussy zespołu Rammstein, pokazując jego transgresyjność. Postawiłem pytanie na temat potencjalności kolejnego przekroczenia granic. Tekst stanowił też dla mnie przyczynek do rozważań na temat zakresu cenzury w przepisach prawnych i w regulaminach funkcjonujących w mediach.